Home » News / Blog
News / Blog

Tuisveiligheid: Weerligbeskerming in Suid-Afrika

Tuisveiligheid: Weerligbeskerming in Suid-Afrika. In Suid-Afrika, waar donderstorms gedurende sekere seisoene algemeen voorkom, is dit noodsaaklik om jou huis teen weerligtreffers te beskerm. Weerlig kan verwoestende skade aan eiendom veroorsaak en ernstige risiko’s vir die veiligheid van besetters inhou. Om...

Full Article View - Click Here

Infrastruktuurweerbaarheid: Weerligveiligheid

Met die evolusie van samelewings en die uitbreiding van infrastrukture word die noodsaaklikheid van weerbaarheid teen natuurrampe toenemend duidelik. Onder die verskeie bedreigings stel weerligtreffers ‘n betekenisvolle risiko vir infrastruktuur-integriteit en menslike veiligheid. Hierdie artikel ondersoek die kritieke rol van...

Full Article View - Click Here

Infrastructure Resilience: Lightning Safety

As societies evolve and infrastructures expand, the need for resilience against natural disasters becomes increasingly evident. Among the various threats, lightning strikes pose a significant risk to infrastructure integrity and human safety. This article explores the critical role of lightning...

Full Article View - Click Here

Hernubare Projekte: Weerligveiligheid in SA

Hernubare energieprojekte, soos windplase en sonkragaanlegte, is kritiese komponente van Suid-Afrika se oorgang na volhoubare energiebronne. Nietemin is hierdie projekte nie immuun vir die risiko’s wat deur weerligtreffers veroorsaak word nie. Die verstaan en implementering van weerligveiligheidsmaatreëls is noodsaaklik om...

Full Article View - Click Here

Renewable Projects: Lightning Safety in SA

Renewable energy projects, such as wind farms and solar power plants, are crucial components of South Africa’s transition to sustainable energy sources. However, these projects are not immune to the risks posed by lightning strikes. Understanding and implementing lightning safety...

Full Article View - Click Here
error: Content is protected !!
Scroll to Top